Olet täällä

Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Laatupolitiikka luo yhteisen perustan koko Mamsellin toiminnalle. Mamsellin toiminnassa huomioidaan myös ympäristönäkökulmat.
Mamselli

Laatupolitiikka

 

Mamsellin laatupolitiikka luo yhteisen perustan koko Mamsellin toiminnalle. Laatupolitiikassamme on kuusi peruselementtiä:

 1. Lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja odotukset, joiden täyttäminen on Mamsellin menestymisen edellytys
 2. Noudatamme toiminnassamme toimintaamme ohjaavaa lainsäädäntöä, tehtyjä sopimuksia, muita velvoitteita sekä Mamsellin arvoja.
 3. Laadun tekevät ihmiset. Siksi toimintamme perusedellytyksenä on osaava ja motivoitunut henkilökunta.
 4. Mamsellissa näemme laadun kokonaisvaltaisena, osana jokaipäivästä toimintaa.
 5. Seuraamme ja mittaamme toiminnan laatua ja sitoudumme toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.
 6. Sitoudumme laatupolitiikan mukaiseen työskentelyyn ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Laatu on yhteinen asiamme ja tärkeä menestystekijä, jolla varmistamme asiakkaiden tyytyväisyyden toimintaamme. Mamsellin laatupolitiikka on sitoumus asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme.

Ympäristöpolitiikka

 

Kajaanin kaupungin Kajaanin Mamselli-liikelaitos tarjoaa tasokkaita ateria- ja puhtaanapitopalveluita Kajaanin kaupungille ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuolto -kuntayhtymälle. Kaikki palvelut toteutetaan osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön voimin.

Mamsellin ruokalistasuunnittelun ja raaka-ainehankintojen periaatteita ovat:

 • Ruokalistasuunnittelussamme huolehditaan siitä, että päivittäin on tarjolla houkuttelevaa kasvisruokaa.
 • Raaka-ainehankinnoissamme suositaan paikallisten ja suomalaisten tuottajien tuotteita.
 • Hyödynnetään sesongin mukaisia raaka-aineita.
 • Ruoanvalmistuksessa käytetään kestävällä tavalla pyydettyjä tai tuotettuja kaloja ja äyriäisiä.
 • Annoksia tarjotaan myös mukaan otettavaksi.
 • Henkilökunta koulutetaan noudattamaan ympäristöä säästäviä työtapoja eri työvaiheissa kuten esimerkiksi raaka-aineiden ja tuotteiden varastoinnissa, ruoanvalmistuksessa, tarjoilussa, astianpesussa ja siivouksessa.

Muita Mamsellin ympäristöpolitiikan mukaisia toimintaperiaatteita ovat:

 • Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan yhdessä kiinteistön omistajan kanssa.
 • Käyttöön valitaan tuotteita, joiden pakkausmateriaali on kierrätettävää tai jotka kuormittavat mahdollisimman vähän luontoa.
 • Hyödynnetään tarjolla olevat ympäristömerkityt pesu- ja puhdistusaineet sekä paperit.
 • Ostoja keskitetään mahdollisimman paljon ja vältetään annospakkauksia.
 • Käytetään hyvälaatuisia, kestäviä ja kierrätettäviä keittiö- ja siivousvälineitä.
 • Ruokajätteen määrää pienennetään.
 • Syntyvät jätteet lajitellaan tehokkaasti kiinteistön omistajan ohjeiden mukaan.
 • Sitoudutaan kestävän kehityksen mukaiseen ympäristöasioidemme jatkuvaan parantamiseen sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen.
 • Tuotantoprosesseja ja toimintatapoja kehitetään palveluiden laadun takaamiseksi.
 • Mamsellilla on nimetty ympäristöasioiden vastuuhenkilö, joka huolehtii ympäristöasioiden jatkuvasta päivittämisestä ja henkilöstön kouluttamisesta.
 • Mamsellin toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä.