Olet täällä

Asumisen avustukset ja lainat

Korjaus- ja energia-avustuksia sekä erityisryhmien investointiavustuksia myönnetään valtion talousarviossa päätettävän määrärahan puitteissa. Avustuksen myöntää kaupunki tai Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) avustuslajista riippuen.

Purolan kenttä. Kuva: Reijo Haukia

KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSET v. 2016

Korjaus- ja energia-avustuksia voi hakea ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan asunnon tai asuinrakennuksen omistaja. Vuoden 2016 hakuaika on päättynyt 24.3.2016 kello 15.

Uusien hissien rakentamiseen ja liikkumisesteen poistamiseen liittyvissä avustuksissa hakuaika on kuitenkin jatkuva niin kauan kuin määrärahat riittävät.

Hakemukset kunnan myöntämiin avustuksiin

  • vanhusten ja vammaisten asuntojen sekä veteraanien asuntojen korjaamiseen sosiaalisin perustein (hakijaruokakunnassa vähintään yksi 65-vuotias tai vammainen)

Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen vanhuksen tai vammaisen kotioloissa selviytymisessä. Toimenpiteitä ovat esim. peseytymis- ja saniteettitilojen rakentaminen, rakennuksen lämmöneristyksen ja tiiviyden parantaminen, LVIS-järjestelmien ja esteettömyyden parantaminen. Vesi- ja jätehuollon sekä sähköistyksen kohtuulliset liittymiskustannukset ovat avustettavia. Avustettavia ovat myös energiatehokkuutta parantavat ja kustannuksiltaan kohtuulliset korjaukset.

  • tarveharkintaiset pientalojen energia-avustukset (enintään kaksi asuntoa) pientuloisille ruokakunnille voidaan myöntää avustusta asuinrakennuksen energiatalouden parantamiseksi sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöönottamiseksi.

Energia-avustusta voidaan myöntää laite- ja tarvikehankintoihin, esim. rakennuksen ulkovaipan lisäeristämiseen, ikkunoiden parantamiseen ja uusimiseen, maa- sekä ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän tai pelletti- tai muun puulämmitysjärjestelmän tai uusiutuvaa energiaa hyödyntävän yhdistelmälämmitysjärjestelmän rakentamiseen.

Työkustannusten osuuteen energia-avustusta ei myönnetä. Niille hakija voi hakea verottajalta kotitalousvähennystä.

 

Hakemukset Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntämiin avustuksiin

Avustusten myöntämisedellytyksenä on, että korjaustoimenpiteitä ei ole aloitettu ennen kuin avustus on myönnetty tai toimenpiteen tarkoituksenmukaisuus on hyväksytty (kohteelle annettu aloituslupa). Kunnan myöntämien avustusten ennakkoaloitusluvat myöntää asuntosihteeri.

 

Hakemukset liitteineen (tulo-, verotus- yms. todistukset viimeiseen saatavissa olevaan tietoon perustuvana) jätetään asuntosihteerille osoitettuna, joko Kajaanin kaupungin Infoon, Pohjolankatu 13 tai toimitetaan postitse osoitteella: Kajaanin kaupunki, Asuntosihteeri, PL 133, 87101 Kajaani.

Korjausavustusten maksatus
Vanhusväestön ja vammaisten avustus tullaan maksamaan hakemuksesta joko jälkikäteen yhdessä erässä toimenpidekokonaisuuden valmistuttua tai enintään neljässä erässä töiden edistymisen ja toteutuneiden kustannusten mukaan. Avustus maksetaan hyväksyttyjen laskujen ja maksutositteiden mukaan.

 

Lisätietoa:
www.ara.fi
Rakennustarkastaja Kari Huusko, puh. 044-7100 246, kari.huusko@kajaani.fi
Asuntosihteeri Anna-Riitta Korkiakoski, puh. 044-7147 630, annariitta.korkiakoski@kajaani.fi

 

Vastuuhenkilö