Olet täällä

Ilmanlaatu

Ilmanlaadun mittausta Kajaanissa

Kajaanin ilmanlaadun mittausasema sijaitsee kaupungin keskustassa Lönnrotinkadulla kaupunginteatterin vieressä.Mitattavat ilman epäpuhtaudet ovat typen oksidit ja alle 10 mikrometrin kokoiset ns. hengitettävät hiukkaset. Ilmanlaatumittausten tulosten tulkintaa varten mittausasemalla kerätään myös säätietoja (tuulen suunta ja nopeus, ulkoilman lämpötila ja suhteellinen kosteus).  Reaaliaikaiset mittaustulokset (ilman typenoksidi- ja hiukkaspitoisuuksista sekä säätiedot lisäksi ilmanlaatua kansanomaisesti kuvaavan ilmanlaatuindeksin arvot).

Hengitettävien hiukkasille ja typen oksideille on määritetty raja-arvot:

Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvotasolle 50 µg/m³ sallitaan 35 ylitystä kalenterivuodessa.

Typpidioksidin tuntiraja-arvotasolle 200 µg/m³ sallitaan 18 ylitystä kalenterivuodessa.

Tiedot Kajaanin ja muiden ilmanlaatua mittaavien paikkakuntien mahdollisista raja-arvojen ylityksistä ja ilmanlaadusta ovat katsottavissa valtakunnallisesta  ilmanlaatuportaalista

Ilmanlaadun mittaustuloksista valmistuu vuosittain raportti.

PM10 vrk arvot 2008 - 2015

Kajaani kaupunki oli mukana Kainuun ELY-keskuksen kesällä 2015 toteuttamassa maakunnan laajuisessa Kainuun bioindikaattoriselvitys -hankkeessa. Hankkeessa tutkittiin Kainuun ilmanlaatua, ilmapäästöjen laskeumaa ja luontovaikutuksia jäkälä- ja metsien kuntokartoituksen sekä bioindikaattorinäytteiden avulla.

Kainuun bioindikaattoriselvitys 2017

Käyntiosoite

Kaupungintalo, Pohjolankatu 13

Vastuuhenkilö