Olet täällä

Elinkeinot ja yrittäminen

Kajaanin kaupunki haluaa auttaa yritysten kasvua ja luoda edellytyksiä yritysten kannattavalle liiketoiminnalle mahdollistaen kaupunkistrategian tavoitteen kasvusta.

Yritystulkki logo

Palveluntuottajan yrityssetelihaku

 

Yrityssetelinkäyttäjän yrityssetelihakemus

 

Kajaanin kaupunki haluaa auttaa yritysten kasvua ja luoda edellytyksiä yritysten kannattavalle liiketoiminnalle mahdollistaen kaupunkistrategian tavoitteen kasvusta. Kajaani on Kainuun maakuntakeskus ja monessa suhteessa maakunnan veturi. Rooli alueen osaamisen keskuksena ja innovaatiokeskittymänä on kaupungin elinkeinopolitiikassa näkyvässä asemassa. Tuemme ja kehitämme laajasti vetovoiman ja kilpailukyvyn tekijöitä sekä erityisesti paikallisen yritystoiminnan toimintaedellytyksiä, jossa myös kaupungin julkiset hankinnat ovat keskeisessä roolissa.

Kajaanin yritysneuvonta palvelee aloittavia, kasvua ja kansainvälisyyttä hakevia yrityksiä sekä omistajanvaihdosta suunnittelevia yrityksiä kaikilla toimialoilla. Palveluun kuuluu yritysten kontaktointia ja neuvontaa sekä tiivistä yhteistyötä yrityspalvelujen toimijakentän kanssa ilman toimialarajoitteita.  Ota yhteyttä yritysneuvoja Seppo Räisäseen, p. 044 7100 115, seppo.raisanen@kajaani.fi.

Yritystulkki kääntää yrittämisen selkokielelle. Selkeällä opastuksella, hyvillä neuvoilla ja käytännöllisillä työkaluilla voit kehittää yritystoimintaasi tai suunnitella yrityksen perustamista. Yritystulkin laskentaohjelmilla hallitset ja suunnittelet yrityksen taloutta ja investointeja. Valmiit lomakkeet ja sopimuspohjat auttavat sinua yrityksen arkirutiineiden ja liikesuhteiden hoidossa. Lisäksi Yritystulkista löytyvät työkirjat markkinoinnin ja myynnin suunnitteluun.

Kajaanin elinvoimaohjelma toteuttaa kaupunkistrategiaa. Ohjelma kattaa laajasti kaupunkikonsernin sen toiminnan, jolla on merkittävä vaikutus yritystoiminnan edellytyksiin välittömästi tai välillisesti. Kaupunkiorganisaatio on osa keskuskaupungin elinkeinopalvelujen yhteistyöverkostoa, joka on elinkeino-ohjelmassa sopinut yhteisistä kaupunkikehityksen tavoitteista. Kaupungin elinkeinopolitiikkaa johtaa suoraan kaupunginjohtaja tukenaan kaupungin elinkeinotiimi, joka koostuu kaupunkikonsernin keskeisistä yritystoimintaan liittyvien palvelujen vastuuhenkilöistä. Kaupunginjohtajan alaisena kaupunkikehityksen ja elinkeinoasioiden tehtäviä hoitaa kehitysjohtaja. Teemme yritysten ja yrittäjien kanssa suoraa ja käytännönläheistä yhteistyötä liiketoiminnan kehittämiseksi ja yritystyöpaikkojen luomiseksi.

UPM:n Kajaanin paperitehtaan sulkeminen 2008 oli kova isku metsästä eläneelle kaupungille. Se toi kuitenkin mukanaan onnistuneen rakennemuutoksen, jonka seurauksena kaupungin elinkeinoelämän rakenne on monipuolistunut ja vahvistunut. Paperitehtaan alueelle on syntynyt uusi yritysalue, jossa on jo paljon enemmän työpaikkoja kuin mitä tehtaan myötä poistui. Kaivosalan samanaikainen kasvu loi useita satoja uusia työmahdollisuuksia seudulle. Pitkän historian omaava Kajaanin ICT-ala on pysynyt ja kehittynyt globaalina liiketoimintana, jossa osaamisen kärki on mittaustekniikassa. Sitä ovat laajentaneet uusina profiilialoina peliteollisuus ja datakeskuspalvelut. Metalliala on jatkossakin yksi yrityskentän kulmakivistä.

Kajaanissa tarjoamme yrityksille osaavaa työvoimaa, erittäin hyvät ja helposti saavutettavat yrityspalvelut sekä laajasti EU:n ja kansallisen elinkeinopolitiikan yritysrahoituspalvelut. Kaupunkikeskuksena Kajaanissa ovat kaikki arjen ja vapaa-ajan peruspalvelut ja harrastemahdollisuudet sekä maakunnan erikoiskaupan keskittymä. Lyhyiden välimatkojen takia arki on sujuvaa ja vaivatonta. Kajaanin ja Kainuun kulttuuritarjonta on huikean runsasta ja naapurikunta Sotkamossa puolen tunnin päässä on Suomen suurin vapaa-ajan keskus Vuokatti.

Viimeksi muokattu

12.9.2019