Olet täällä

Lapsen hoitaminen kotona

Kotihoidontuki – lasten kotihoidontuki maksetaan vanhempainrahakauden jälkeen perheelle silloin, kun perheessä on alle 3-vuotias lapsi. Lisätietoa Kela:n sivuilta.

 

Yksityisen hoidon tuki maksetaan hoidon tuottajalle silloin, kun perheessä on alle kouluikäinen lapsi. Laskuri löytyy Kela:n sivuilta. 

 

Kuntalisä Kajaanissa – kuntalisän myöntämisen perusteena on lapsen vanhempien kokopäiväisestä työstä tai opiskelusta johtuva kokopäivähoidon tarve.

 • Kuntalisä on lapsikohtainen. Oikeus kuntalisään alkaa vanhempainrahakauden jälkeen.
 • Sivistyslautakunta päättää vuosittain kuntalisän määrästä. Esiopetusikäisestä maksetaan puolet kuntalisästä.
 • Kuntalisä myönnetään vain perheille, joiden kotikunta on Kajaani.
 • Perheen palkkaaman hoitajan täytyy olla kunnan hyväksymä ennen kuin kuntalisää voidaan maksaa
  • Hoitaja ei saa olla samassa taloudessa asuva perheenjäsen tai alaikäinen
  • Perhe ja hoitaja tekevät keskenään työsopimuksen. Perhe on työnantaja, jota koskee työnantajan velvollisuudet. Työsuhteen on oltava vähintään 1 kk:n mittainen.
  • Työnantaja/perhe sopii yhteisen tapaamisen yksityisestä päivähoidosta vastaavan varhaiskasvatuksen palvelupäällikön kanssa, joka tekee hyväksynnän Kelan WH 2-lomakkeeseen.
  • Lisätietoa Kela:n sivuilta.
Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö
Puhelinnumero(t): 
0447100558
Varhaiskasvatustoimintaan hakeminen, esiopetukseen ilmoittautuminen, leikkikerhotoiminta, kunnalliset päiväkodit, erityisvarhaiskasvatus, esiopetus, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta, lapsen hoitaminen kotona, yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä
Sähköpostiosoite: 

Viimeksi muokattu

10.8.2020