Olet täällä

Kaavoitus

Kajaanin kaupungin kaavoitus vastaa osayleiskaavojen, asemakaavojen ja tonttijakojen laadinnasta ja muuttamisesta, maankäytön perusselvitysten laadinnasta, rakennuskielto-, suunnittelutarve- ja kehittämisalueiden määrittelystä, poikkeamislupien valmistelusta ja on lisäksi mukana muussa rakentamisen ohjauksessa. Kaavat ohjaavat mm. toimintojen sijoittumista.

Kaavoitus

Kaavoituksella ohjataan kunnan maankäyttöä – toimintojen sijoittamista, yhteyksiä ja ympäristön muutosta. Sillä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä. Kaavoitustyö tehdään vuorovaikutuksessa osallisten ja kaupunkilaisten kanssa.

Kaavoitus on maankäyttö- ja rakennuslain mukaista osayleiskaavojen, asemakaavojen ja tonttijakojen laadintaa ja muuttamista, maankäytön perusselvitysten laadintaa, rakennuskielto-, suunnittelutarve- ja kehittämisalueiden määrittelyä, poikkeamislupien valmistelua ja muuta rakentamisen ohjausta.

Kaavan laatiminen on monivaiheinen prosessi, jonka kulkuun osalliset voivat monissa vaiheissa osallistua ja vaikuttaa. Kaavoja käsitellään ja kaavoista päätetään kaupungin ympäristöteknisessä lautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto päättää ja antaa lausuntoja poikkeamislupa-asioissa.

Ajankohtaista

Kaavoituksen asiakaspalvelu tapahtuu ajanvarauksella asiakaspalvelunumeron kautta. Kaavoituksen asiakaspalvelunumero on 044 7148 230. Asiakaspalvelunumero palvelee ma-to klo 9.30-11.00 ja 12.30-14.30.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi (§ 48) Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavan 4.11.2019. Sillan ja hautausmaan laajennoksen säilyttämisestä kaavakartalla äänestettiin. Samoin Pöllyvaaran, Vesakon, Kaukaveden ja Pyörteen asuinaluevarausten osalta äänestettiin. Silta, hautausmaan laajennos ja asuinaluevaraukset säilyivät kaavakartalla. Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Katso lisätietoja kaavasta: http://www.kajaani.fi/palvelut/keskustaajama-2035

Lehtikankaan koulun alueen asemakaavamuutos on tullut vireille joulukuussa 2019. Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa koulukäytöstä poistunut tontti asuinkäyttöön ja ajantasaistaa vanhat puiston kaavamerkinnät ja määräykset. Lisätietoja kaavasta: http://www.kajaani.fi/palvelut/lehtikankaan-koulun-alue

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2019 (§ 236) Abo Wind Oy:n kaavoitusaloitteen kaavoituksen valmistelun käynnistämisestä Kivikankaan tuulivoimapuistoa varten. Kaavoitus tulee vireille 2020.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi (§ 58) Äkälänniemi osayleiskaavan 9.12.2019. Katso lisätietoja kaavasta:  http://www.kajaani.fi/palvelut/akalanniemi

Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuon alueen osayleiskaava on tullut vireille kaupunginhallituksen tekemällä päätöksellä 13.2.2018. Alueelle ollaan tekemässä luonto- ja muinaisjäännösselvityksiä, minkä jälkeen aloitetaan kaavaluonnoksen valmistelu. Katso lisätietoja kaavasta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma: http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/tikkapuro-heinimaki-parsansuo-oyk

Kontiosaari-Kuninkaanniemen alueen osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 9.10 - 10.11.2017. Katso lisätietoja kaavasta: http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/kontiosaari-kuninkaanniemi

 

Kaavoituksen kuulutukset:

Ilmoitustaulu

Kaavoituksen yhteystiedot:

Kaavoituksen yhteystiedot ja ajan varaaminen
 

 

Viimeksi muokattu

8.1.2020