Olet täällä

Kaavoitus

Kajaanin kaupungin kaavoitus vastaa osayleiskaavojen, asemakaavojen ja tonttijakojen laadinnasta ja muuttamisesta, maankäytön perusselvitysten laadinnasta, rakennuskielto-, suunnittelutarve- ja kehittämisalueiden määrittelystä, poikkeamislupien valmistelusta ja on lisäksi mukana muussa rakentamisen ohjauksessa. Kaavat ohjaavat mm. toimintojen sijoittumista.

Kaavoitus

Kaavoituksella ohjataan kunnan maankäyttöä – toimintojen sijoittamista, yhteyksiä ja ympäristön muutosta. Sillä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä. Kaavoitustyö tehdään vuorovaikutuksessa osallisten ja kaupunkilaisten kanssa.

Kaavoitus on maankäyttö- ja rakennuslain mukaista osayleiskaavojen, asemakaavojen ja tonttijakojen laadintaa ja muuttamista, maankäytön perusselvitysten laadintaa, rakennuskielto-, suunnittelutarve- ja kehittämisalueiden määrittelyä, poikkeamislupien valmistelua ja muuta rakentamisen ohjausta.

Kaavan laatiminen on monivaiheinen prosessi, jonka kulkuun osalliset voivat monissa vaiheissa osallistua ja vaikuttaa. Kaavoja käsitellään ja kaavoista päätetään kaupungin ympäristöteknisessä lautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto päättää ja antaa lausuntoja poikkeamislupa-asioissa.

Ajankohtaista

Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuon alueen osayleiskaava on tullut vireille kaupunginhallituksen tekemällä päätöksellä 13.2.2018. Katso lisätietoja kaavasta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma: http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/tikkapuro-heinimaki-parsansuo-oyk

Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava on tullut voimaan 14.3.2018. Kajaanin kaupunginvaltuusto hyväksyi Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan 21.3.2016 (§ 16). Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi kaupunginvaltuuston päätöksestä jätetyn valituksen 27.12.2017 ja päätös on saanut lainvoiman 29.1.2018. http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/piiparinmaen-tuulivoimapuisto

Kontiosaari-Kuninkaanniemen alueen osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 9.10 - 10.11.2017. Katso lisätiedot kaavasta: http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/kontiosaari-kuninkaanniemi

Äkälänniemen alueen osayleiskaava on tullut vireille kaupunginhallituksen tekemällä päätöksellä 24.10.2017. Seuraavaksi valmistellaan kaavaluonnos. Katso lisätietoja kaavasta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma: http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/akalanniemi

Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavaehdotuksen laatiminen on meneillään. Kaavan kokonaisvaikutusten arviointi alustavasta kaavaehdotuksesta on valmistunut. Kaavaehdotus tulee nähtäville 2018. Katso lisätietoja kaavasta:  http://www.kajaani.fi/palvelut/keskustaajama-2035

Kaavoituksen kuulutukset:

Ilmoitustaulu

Kaavoituksen yhteystiedot:

Kaavoituksen yhteystiedot ja ajan varaaminen
 

 

Viimeksi muokattu

1.8.2018