Olet täällä

Kiinteistöt ja toimitilat

Tilakeskuksen tehtävänä on säilyttää kaupungin arvokkaimman käyttöomaisuuden käytettävyys ja arvot. Tarvittaessa tiloja sopeutetaan peruskorjaamalla, rakentamalla uusia  ja purkamalla huonokuntoisia tiloja. Tilakeskus järjestää pääasiassa kaupungin ja sen liikelaitosten sekä Kainuun Sote-kuntayhtymän palvelutuotannossa tarvitsemia tiloja.

Vesiliikuntakeskus

TILAKESKUS

Tilakeskus vastaa kaupungin sekä Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen (Vilake) omistamien rakennusten hallinnasta, vuokrauksesta, keskitetysti hoidettavista toimitila-, ylläpito- ja kunnossapitopalveluista, kustannus- ja energiaseurannasta, suunnittelu- ja rakennuttajatehtävistä sekä kaupungin tilaohjelman valmistelusta ja toteuttamisesta.

Tilakeskus hoitaa pääosin omana työnä rakennuttamiseen, keskitettyyn tilahallintoon ja rakennusten yllä- ja kunnossapitoon liittyvät tehtävät. Ostopalveluina hoidetaan osittain tai kokonaan suunnittelu-, tuki-, ylläpito- ja kunnossapitopalveluita sekä päivystys. Ostopalveluina toteutetaan pääosa investoinneista.

Kaupunki ja Vilake -liikelaitos omistaa toimitiloja 245 000 huoneistoneliömetriä, jotka on vuokrattu pääosin kaupungin ja sen liikelaitosten sekä Kainuun Sote-kuntayhtymän käyttöön. Tiloista peritään ylläpito sekä pääomakustannusten mukaista sisäistä nettovuokraa.

Toiminnan tavoitteena on tarkoituksen mukaiset tilat, tilojen tehokas käyttö sekä kiinteistöjen taloudellisen ja kulttuurihistoriallisen arvon säilyttäminen.

Viimeksi muokattu

17.5.2017