Olet täällä

Kirjaston varattavien tilojen käyttöohjeet

Varattavien tilojen käyttöohjeet

Kajaanin kaupunginkirjaston Kalevala-salia, Elias-pienryhmähuonetta ja Mielikki-satuhuonetta voivat paikalliset järjestöt, yhdistykset, kerhot, opintopiirit yms. saada käyttöönsä tilojen luonteeseen sopiviin kokouksiin ja tilaisuuksiin.

Käyttöoikeus

Käyttöoikeus tiloihin on seuraavan järjestyksen mukainen:

1. Kirjaston oma käyttö
2. Kaupungin hallintokuntien käyttö siten, että etusija annetaan kulttuuritilaisuuksille ja koulutustoiminnalle
3. Ulkopuolinen käyttö
– alueelliset, valtakunnalliset tai muuten merkittävät kokoukset
– paikalliset yhdistykset, kerhot, opintopäivät, järjestöt

Paikkamäärät

Kalevala-salissa on 160 istumapaikkaa. Saliin saa sijoittaa enintään 180 henkilöä.

Elias-pienryhmähuoneessa on 24 istumapaikkaa. Huoneeseen saa sijoittaa enintään 57 henkilöä.

Mielikki-satuhuoneessa on 50 istumapaikkaa. Huoneeseen saa sijoittaa enintään 72 henkilöä.

Varaukset ja käyttölupa

Tilat ovat Kajaanin kaupungin toimitilat-yksikön hallinnassa. Tilojen käytöstä päättää kirjastotoimenjohtaja. Käyttövaraus tehdään kirjallisesti tilojenvarauslomakkeella ja tilat annetaan käyttöön varausjärjestyksessä.

Varausaikoja voi tiedustella ennakkoon pääkirjaston kansliasta (toimistoajan jälkeen neuvonnasta), josta saa tilojenvarauslomakkeita sekä myös tarkempia tietoja tiloista.

Kirjastotoimenjohtaja voi perustellusta syystä (esim. kaupungin oma tarve) peruuttaa säännöllisesti toistuvan käyttöajan ilmoittamalla siitä varaajalle kuukautta ennen tilaisuutta.

Käyttökorvaukset

Sivistyslautakunnan vahvistamat käyttökorvaukset ovat tilojenvarauslomakkeessa. Käyttäjiltä, jotka tarvitsevat tiloja kirjaston ollessa kiinni tai jotka aiheuttavat erityisiä kuluja, peritään korvaus todellisista kuluista.

Pitempiaikaisen, yhtäjaksoisen tilojen käytön yhteydessä voidaan varaajan yhteyshenkilö opastaa kulkureitteihin ja ovien sulkemiseen ja allekirjoitusta vastaan luovuttaa hänelle avaimet. Tällöin varaaja huolehtii yleisön kulkemisen valvonnasta ja kirjaston ovien avaamisesta ja sulkemisesta.

Muut ohjeet

Tilojen käyttäjä on velvollinen korvaamaan kiinteistölle tai irtaimistolle aiheuttamansa vahingot.

Av-laitteiden käytöstä ym. erikoisjärjestelyistä on sovittava tilojen varauksen yhteydessä.

Tilan käyttäjän on hankittava itse ja omilla kustannuksillaan toiminnalleen tarvittavat viranomaisten luvat.

Tupakointiin kirjaston tiloissa ei ole mahdollisuutta.

Kirjastolautakunta 7.6.1985 § 62
Kirjastotoimenjohtaja 28.8.2002 § 6

Viimeksi muokattu

9.8.2017