Olet täällä

Linnankatu 12

nettiin_linnankatu12.jpg

Linnankatu 12 (seurakunnan virastotalo), asemakaavan muutos

Tavoite on tarkistaa seurakunta- ja toimistotilojen tontilla kerrosluku ja rakennusoikeus laajennuksen mahdollistamiseksi.

 

Nähtävillä olevat asiakirjat ja muu materiaali:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

AJANKOHTAISTA:

Asemakaavan muutoksen vireille tulosta kuulutettiin kaupungin ilmoitustaululla 2.3.2018 ja Koti-Kajaani -lehdessä 3.3.2018.

Suullisia ja kirjallisia mielipiteitä voi esittää kaavaa valmisteltaessa (MRA 30 §) kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvatuissa vaiheissa.

Asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä myös kaupungintalon Infossa, Pohjolankatu 13 ja pääkirjaston lukusalissa, Seminaarinkatu 15.

Lisätietoja kaavasuunnittelija Riitta Korhonen p. 044-7100455

Kaavoituksen kulusta ja osallistumisesta on kerrottu enemmän kaavoituksen verkkosivuilla.