Olet täällä

Joki Jonna Kallunki aurinko
25.7.2018 - 16:22
Kym­me­nen päi­vän sääen­nus­teen mu­kaan läm­pö­ti­la liik­kuu päi­vi­sin 25–30 as­tees­sa ja öi­sin 15–20 as­tees­sa. Helteiden jatkuminen on nostanut asuntojen lämpötiloja todella tukalaksi, joka voi olla terveysriski kenelle tahansa, varsinkin riskiryhmille. Jos olo­suh­teet ovat vai­keat ko­to­na pär­jää­mi­seen, ota yh­teyt­tä so­siaa­li­päi­vys­tyk­seen puh. 044 797 0676.
20.7.2018 - 10:08
Hel­teel­lä myös tois­ten hy­vin­voin­tiin kan­nat­taa kiin­nit­tää ta­val­lis­ta enem­män huo­mio­ta. Esi­mer­kik­si mo­net ker­ros­ta­loa­sun­not kuu­me­ne­vat hel­teel­lä to­del­la tu­ka­lik­si, jo­ten vaik­ka­pa yk­sin asu­van van­huk­sen kun­toa ja voin­tia voi käy­dä naa­pu­ri ky­säi­se­mäs­sä val­lan hy­vin.

Sivut